Dochód pasywny definiuje się jako okresowy zwykle comiesięczny dochód otrzymywany gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) przynosi stałe zyski. Jednak stworzenie dochodu pasywnego wymaga sporo pracy, wytrwałości i stale poszerzanej wiedzy ...na początku:)
Osoby osiągające dochód pasywny bez wkładu własnej pracy to rentierzy.
Źródła dochodu pasywnego:

  • renta, emerytura, świadczenia rodzinne
  • dochód z wynajmu posiadanych nieruchomości
  • dochód z praw autorskich, licencji, patentów
  • dochód z marketingu wielopoziomowego MLM
  • dochód z funduszy inwestycyjnych
  • duży biznes z kadrą zarządzającą
  • dywidenda z posiadanych akcji
  • odsetki z depozytów bankowych
  • zautomatyzowany serwis internetowy (np. dochód z reklamy)
Tak jak widzisz, albo stworzysz sobie własne źródło dochodu pasywnego albo pracujesz całe życie do emerytury.... ta możliwość jest warta wysiłku i zaangażowania. 

TWR Power System